บทความน่ารู้ ปั๊มน้ำแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร

ปั๊มหอยโข่ง
เหมาะสำหรับการสูบน้ำขึ้นตึกสูง และงานเกษตรสามารถสูบน้ำได้ในปริมาณที่มาก และมีแรงส่งที่สูง
 
ปั๊มจุ่ม/ปั๊มแช่
เหมาะสำหรับงานสูบน้ำออก เช่น ระบายน้ำท่วม บ่อน้ำพุ เครื่องประเภทนี้จะมีแรงส่งต่ำ แต่สูบน้ำได้ในปริมาณมาก
 
ปั๊มอัตโนมัติ
เหมาะสำหรับอาคารตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว สามารถควบคุมแรงดันคงที่ของน้ำให้สม่ำเสมอ
 
Visitors: 67,415