สายจี้ปูนและอุปกรณ์

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

สายจี้คอนกรีตและอุปกรณ์ Mikasa

 • เครื่องจี้ปูนแบบเครื่องยนต์ 5.5 HP
  8,900.00 ฿
  13,500.00 ฿  (-34%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-60x12
  13,000.00 ฿
  17,900.00 ฿  (-27%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-45x12
  11,000.00 ฿
  15,500.00 ฿  (-29%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-38x12
  9,800.00 ฿
  14,000.00 ฿  (-30%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-28x12
  9,000.00 ฿
  13,000.00 ฿  (-31%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-60x9
  9,800.00 ฿
  14,000.00 ฿  (-30%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-45x9
  8,400.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-30%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-38x9
  7,400.00 ฿
  10,500.00 ฿  (-30%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-28x9
  6,900.00 ฿
  9,900.00 ฿  (-30%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-60x6
  7,400.00 ฿
  10,500.00 ฿  (-30%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-45x6
  6,000.00 ฿
  8,600.00 ฿  (-30%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-38x6
  5,600.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-30%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-28x6
  5,400.00 ฿
  7,700.00 ฿  (-30%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-60x4
  6,700.00 ฿
  9,800.00 ฿  (-32%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-45x4
  5,900.00 ฿
  8,400.00 ฿  (-30%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-38x4
  5,500.00 ฿
  7,800.00 ฿  (-29%)
 • สายจี้คอนกรีต Mikasa GS-28x4
  5,200.00 ฿
  7,400.00 ฿  (-30%)
 • สายจี้คอนกรีตแบบพกพา ขนาด 38 mm ยาว 2.5 เมตร Mikasa MGX-38
  17,200.00 ฿
  24,500.00 ฿  (-30%)
 • สายจี้คอนกรีตแบบพกพา ขนาด 38 mm ยาว 1.5 เมตร Mikasa MGX-38
  15,200.00 ฿
  21,600.00 ฿  (-30%)
 • สายจี้คอนกรีตแบบพกพา ขนาด 28 mm ขนาด 2.5 เมตร Mikasa MGX-28
  15,900.00 ฿
  22,300.00 ฿  (-29%)
 • สายจี้คอนกรีตแบบพกพา ขนาด 28 mm ขนาด 1.5 เมตร Mikasa MGX-28
  12,500.00 ฿
  18,500.00 ฿  (-32%)
 • สายจี้คอนกรีตแบบพกพา ขนาด 38 mm ยาว 1 เมตร Mikasa MGX-38
  14,000.00 ฿
  20,000.00 ฿  (-30%)
 • สายจี้คอนกรีตแบบพกพา ขนาด 28 mm ขนาด 1 เมตร Mikasa MGX-28
  12,000.00 ฿
  15,900.00 ฿  (-25%)
 • สายจี้คอนกรีตความถี่สูง ขนาด 61 mm Mikasa FX-60RE
  55,000.00 ฿
  78,000.00 ฿  (-29%)
Visitors: 70,088