ลวดเชื่อมเหล็กธรรมดา KOBE-30

รหัสสินค้า : KOBE-30

ไม่พบสินค้า

ราคา

1,095.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ขนาด 2.6 มม. : 1ลังบรรจุ 10 ห่อ น้ำหนัก 2กก./1ห่อ

ขนาด 3.2 มม. : 1ลังบรรจุ 4 ห่อ น้ำหนัก 5กก./1ห่อ

ขนาด 4.0 มม. : 1ลังบรรจุ 4 ห่อ น้ำหนัก 5กก./1ห่อ

Visitors: 70,088